Prvý blok nášho výučbového programu Vzdelávanie inak sme ukončili nesmierne náučným a v mnohých ohľadoch inšpiratívnym workshopom. Uskutočnil sa pod vedením expertky na vzdelávacie a facilitačné záležitosti Zuzany Fialovej.

V poslednú februárovú stredu sme sa tak opäť raz zišli v pomerne hojnom počte a ako inak –  v dobrej nálade.

Tú ešte o niečo viac vylepšil samotný úvod workshopu, ktorý po vzájomnom predstavení rečníka a účastníkov začal jednoduchou hrou. Práve na základe tej sme hravou formou pochopili, že nie z každej situácie v živote je potrebné vytvoriť konflikt. Omnoho viac sa dá získať objektívnym zmýšľaním, racionálnym konaním a spoluprácou.

Identifikácia konfliktov

V ďalšom bode programu sa našim cieľom stalo rozšírenie svojich vedomostí o konfliktoch vo všeobecnosti. K identifikovaniu rozporov, ktoré našou spoločnosťou do značnej miery hýbu, sme využili vopred na to pripravené fotografie a obrázky. Pri tejto aktivite sme tak narazili ako na spoločenský, tak aj na vzťahový konflikt. Nevynechali sme však ani napríklad konflikty spôsobované dezinformáciami či kozmopolitizmom.

Od obrázkov k rokovaciemu stolu

Tretia a zároveň posledná časť nášho workshopu bola azda tou naj-interaktívnejšou. Niesla sa totižto v znamení simulovaného konfliktu, pre účely ktorého sa účastníci rozdelili do troch skupín. Každej z nich bola pridelená organizácia s vymedzeným majetkom a konkrétnymi záujmami, ktoré sa však do značnej miery vzájomne prekrývali. Z toho dôvodu vznikol medzi skupinami  pomerne rozsiahly konflikt, ktorý bolo potrebné vyriešiť.

Aj keď organizácia rokovania bola vo svojich začiatkoch pomerne chaotická, neostalo to tak do konca. Účastníci dostatočne rýchlo pochopili spôsob, ktorým by efektívne negociácie mali prebiehať. Preto miesto vytvorenia mnohých osobitných rokovacích skupín zasadli za jeden stôl a o návrhoch rokovali spoločne. V konečnom dôsledku tak vďaka tomu dospeli práve k takým záverom, ktoré boli prijateľné pre každú rokovaciu skupinu.

K čomu nás to priviedlo?

Práve vďaka tejto aktivite sme zapracovali na viacerých našich schopnostiach súčasne. Oprášili sme si pamäť a vyskúšali si novonadobudnuté poznatky o komunikačných zručnostiach z nášho prvého workshopu. Taktiež sme si vycibrili naše negociačné schopnosti a precvičili obchodného ducha. Rovnako sme však získali mnoho nových vedomostí, ktoré sa nám pri urovnávaní akýchkoľvek konfliktov v budúcnosti na 100% zídu. Jedným z najdôležitejších poznatkov je pritom informácia:

Nie každá situácia v našom živote je vo svojej podstate konfliktná. Rovnako sa konfliktom nemusí nevyhnutne stať. Je veľmi dôležité ako sa k nej človek postaví a ako s ňou v konečnom dôsledku naloží.“
Zuzana Fialová
Expertka na facilitačné záležitosti

Ako sa teda správať v konflikte?

Je potrebné mať na pamäti to, že horúca hlava a iracionálne správanie sa ešte nikdy ničomu nepomohli. Je dôležité zachovať si aj v stresových a psychicky náročných situáciách chladnú hlavu a konštruktívny prístup. Objektívny pohľad na vecrelevantné informácie, na základe ktorých uvažujeme – sú samozrejmosťou.

Našej rečníčke z mimovládnej organizácie PDCS preto aj touto cestou ešte raz ďakujeme! ♥ Nielen za zaujímavý workshop, ktorý bol nabitý nesmierne dôležitými informáciami pre náš „bezkonfliktný spôsob budúceho nažívania“, ale taktiež aj za more smiechu a perfektne strávený čas.

A čo ďalej?

Nasledujúce workshopy budú už z trocha iného súdka. Ďalšia trojica pripravovaných akcií sa totižto bude týkať legislatívy, verejnej správy, ale aj kritického myslenia a lobingu.