School of Modern Policy má už 63 dní? Wait… Áno, 63. Presne toľko dní už všetok svoj voľný čas a úsilie venujeme projektu s názvom School of Modern Policy, ktorý je tým väčším patriotom známy aj pod menom „Škola modernej politiky“.