Vzdelávací program

Čo ponúka vzdelávací program SMP?

Vo februári 2020 sme odštartovali náš inovatívny vzdelávací program.

Jeho atraktívny obsah je pre študentov rozdelený do šiestich základných blokov. Pri ich výbere sme sa snažili zohľadniť ich potrebu pre budúci osobný a profesný rast študentov a zároveň možnosti praktického využitia v bežnom občianskom živote.

Spektrum tém je pomerne široké. Veríme, že práve jeho široký záber vytvorí z našich absolventov hodnotovo bohatších ľudí so zmyslom pre spravodlivosť, schopnosťou kriticky myslieť a zároveň schopnosťou správne komunikovať.

Vzdelávací program School of Modern Policy takisto poskytuje zisk všeobecných skúseností v oblastiach ako legislatíva, lobing, či politický marketing.

Témy vzdelávacieho programu pre rok 2020 sú:

Komunikácia

Prvý blok je venovaný efektívnej komunikácii. Naučíš sa hovoriť tak, aby ťa ľudia počúvali, dokážeš prijať a dať feedback a zbavíš sa strachu z vystupovania pred publikom.

Verejná správa & Lobing

Ukážeme ti, ako funguje verejná správa na Slovensku. Pochopíš, ako zodpovedne prispievať k lepšiemu chodu tvojho mesta alebo obce aj z pozície občana. Ideš do toho?

Legislatíva & Whistleblowing

Naučíš sa, ako funguje legislatívny proces. A tiež to, ako aj z pozície občana môžeš navrhovať zákony, bojovať proti korupcii a zasadiť sa tak o zmenu v spoločnosti. Znie to fajn, nie?

Kritické myslenie

Kritické myslenie je snaženie sa o zdokonaľovanie vlastného citu pre presnosť vo vyjadrovaní a vyhodnocovaní informácií. Vieš, ako sa správne pozerať na veci z viacerých uhlov pohľadu?

Médiá a informácie

Tretí blok sme venovali médiám a informáciám. Naučíš sa, ako funguje slovenský mediálny systém, ako rozlišovať dezinformácie a ako bojovať proti fake news v online priestore.

Politický marketing

Naučíš sa, ako vyzerá proces tvorby politickej kampane. Budeš analyzovať reálne prípadové štúdie úspešných kampaní. Zistíš, ako sa robia predvolebné prieskumy a databázy voličov.

Tu sme aktívni